Rád szükség van!
a teljes projekt
Az egyenlő bánásmód elvét megvalósító oktatási-nevelési gyakorlat kiterjesztése

 

Örömmel tesszük közzé, hogy projektünk eredményeként megalakult a "Szertelen Tanoda" Debrecenben!
 
ÖSSZEFOGLALÓ
Projektünk általános célkitűzése egy olyan integrációs szemléletű és személyközpontú pedagógiai-, és segítő metódus megtanítása és elterjesztése, majd ennek alkalmazásával követő iskola létrehozása, mely a célzott régióban hozzájárul a helyi társadalom marginalizálódott ifjúsági csoportjainak társadalmi reintegrációjához, s az attitűdformálás révén csökkenti az előítéletes magatartás mértékét, s a diszkrimináció áldozatává válásának veszélyét.
Meggyőződésünk, hogy a diszkrimináció áldozatává válásának egyik tényezője, a már egészen fiatalkorban (10-16 életév) különféle okokból történő oktatásból való kiamaradás, mely tény csak fokozza azokat a hátrányokat, melyekkel ezek a fiatalok eleve küszködnek. Ráadásul tapasztalataink szerint a kimaradás oka általában nem az alacsony tanulási teljesítmény, hanem pont azok a tényezők, melyek miatt eleve hátrányos megkülönböztetés éri az érintetteket: nemzeti vagy etnikai kisebbséghez való tartozás, fogyatékosság, faji hovatartozás, bőrszín, anyanyelv, egészségi állapot, terhesség, társadalmi származás, a család vagyoni helyzete. A képzésből való tartós kimaradás pedig tovább csökkenti az esélyegyenlőség lehetőségét, növeli a marginalizációt.
Projektünk az ilyen okokból, az oktatásból és egyéb intézményi ellátásból kimaradó ifjúsági csoportok speciális iskolai képzésének-gondozásának, reintegrációjának megvalósítását és elterjesztését célozza. Ennek érdekében a budapesti Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium és Szakközépiskola - mely 17. éve végzi középiskolákból kimaradt, kallódó, deviáns fiatalok középfokú oktatását és gondozását, egy erre a célra specifikusan kimunkált, kikísérletezett és eredményesen működő, az egyenlő bánásmód elveit alkalmazó módszerrel – munkatársai a futamidő alatt kiképeznek Debrecenben egy olyan, e feladatra szerveződött pedagógus csoportot (kb. 20 fő), akik vállalják:
  • marginalizálódott, hátrányos helyzetű, általában deviáns életvitelű középiskolából kimaradt ill. azt, el sem kezdő fiatalok középfokú oktatását és gondozását;
  • a megtanult metódus szupervizionált alkalmazását;
  • e módszerrel dolgozó középfokú oktatási intézmény alapítását együttműködve a helyi hatóságokkal;
  • s a továbbiakban a módszer további terjesztését.
Civil szervezetek és az anti-diszkriminációs törvény végrehajtása
A projektet az EURÓPAI UNIÓ támogatja
2006/018-176.03.01-0015
eXTReMe Tracker