Programelemzés, értékelés

 

A program menetét folyamatosan értékeltük a közös stábmegbeszéléseken, a helyi stábokon, a csoportokon. Vezetünk egy eseményfüzetet, melyben minden tevékenységet és a résztvevők számát is rögzítjük. A végzett programtevékenységeket eseménynaplóban is rögzítjük.
A program mélyebb tartalmait - a terápiás folyamatok, az egyes módszerek, a közös tevékenység hatásait- csoport és egyéni beszélgetések kísérik figyelemmel.

A program egészében a következő eredményeket hozta:
   
A célcsoport tekintetében:
 
 • a komplex, többtípusú segítség kínálat, a célcsoport többirányú megközelítése miatt az érintettek szélesebb körét tudjuk elérni;
 • szervezeteinkben növekedett a kezelésre jelentkezők, a felépülők, a visszailleszkedők száma;
 • segítséget tudunk adni a szerhasználat abbahagyására vonatkozó döntés meghozatalában;
 • többféle terepet és támogatást kínálunk e döntés végrehajtásához, feladatokkal, célokkal és támogató környezettel, terápiás programmal;
 • kialakult együttműködésünk a felépülés teljes ideje alatt - beleértve a motiválást, a felépülés ideje alatti esetleges visszaeséseket és a reintegrációt is - folyamatos és egységes szemléletű támogatást, visszajelzés rendszert és segítő légkört biztosít;
 • azokat is fogadni tudjuk, akik nem kezelést csak információkat és életvezetési tanácsadást igényelnek;
 • helyet, terepet és konkrét terápiás programot biztosítunk ahhoz, hogy a droghasználók naponta egy támogató, megértő, előítéletektől mentes helyre térhessenek be;
 • reintegrációs terepet és programot kínálunk talpra állt szenvedélybetegek számára;
 • biztosítjuk a középfokú képzés lehetőségét; miáltal csökken a deviáns fiatalok, a felépült szenvedélybetegek alulképzettsége;
 • tevékenységrendszerünk csökkenti a visszaesés lehetőségét, erősíti a józanságot;
 • fel tudjuk készíteni a célcsoportot az önálló életvitelre;
 
A célterület tekintetében:
 
 • a nappali ellátásos rehabilitáció kimunkálásával és működtetésével bővül az ellátó rendszer repertoárja;
 • kikísérletezünk és meghonosítunk egy új, többfunkciós intézményi együttműködést;
 • mintát kínálunk különféle intézménytípusok együttműködésére, az együtt gondolkodásra és konkrét cselekvésre, amit terjesztünk;
 • bizonyítjuk a gyógyult szenvedélybetegek óriási értékét a kezelésében, az ellátó rendszerben;
 • kialakítottuk az előrehabilitáció modelljét;
 • speciális, nagy érdeklődésre számot tartó drogprevenciós programot működtetünk.

 

Szélesebb körű társadalmi, szemléletformáló hatásai:


 

 


 

 • a programunkban ellátott célcsoport gyógyulása révén olyan embereket, társadalmi csoportot teszünk képessé normális életvitelre, akik e nélkül képzetlenül és munka nélkül élnének, ez a hatás a társadalomnak- az emberi hasznokon túl- pénzben is jól kifejezhető nyeresége;
 • széleskörű kapcsolatrendszerünk és a rendszeres nyilvánosság előtti megjelenések révén formáljuk a közvélemény gondolkodásmódját, csökkenteni tudjuk az előítéleteket a devianciák- és a kábítószerkérdésben;
 • a tudatos módszerterjesztés, a nyitottság a látogatók, terepgyakornokok folyamatos fogadása révén a program része a segítő szándékú emberek, szakemberek képzésének, motiválni képes az érdeklődőket, a segítőket;
 • a program minden elemében egy toleráns magatartást mintáz és közvetít a deviancia, a másság irányában;
 • egy új intézmény-rendszer modell alakul együttműködésünk során, mely hiányzik a jelenlegi ellátó rendszerből.

Szervezeteink, szakmai munkánk fejlődése

Olyan együttműködést, egymásra épülő szakmai munkát alakítottunk ki, mely hosszú távon is életképes. Már a projekt eddigi ideje alatt rengeteg plusz értéket hozott létre közös munkánk elsősorban a szervezetek munkatársai és kliensei számára.
Ezzel párhuzamosan érzékeljük, hogy ez az összefogás ennél tágabb értelemben is tartalmaz előnyöket. A szakmai fórumokon történő közös megjelenés, szervezeteink egyfajta közös menedzselése érzékelhetően energiatakarékos és hatékony megoldás lesz.