Félutas program

 

Ez a tevékenységünk óriásit fejlődött és folyamatos kísérleti időszakát éli. A legnagyobb lökést az adta, hogy megkezdtük egy 4 személyes félutas lakás kísérleti működtetését.
A félutas programban a rehabilitációs kezelést befejezett, vagy hosszabb ideje józan emberek sorsát segítjük és követjük. Olyan utókezelés ez, mely magába foglalja a tartós józanság megőrzésének támogatását, a visszailleszkedés segítését, munka- és lakáskeresésben való segítségnyújtást, a szabadidő hasznos eltöltését.
A Megálló Ház bázisként működik ezeknek az embereknek a számára: bármikor bejöhetnek, amikor idejük és tennivalójuk engedi. A programba való bekerülés feltétele, hogy elsődleges cél a józanság megtartása. A félutas program több lehetőséget tud kínálni:

  • a Józanság Megtartó Csoportot;
  • az oktatási programot: a félutas oktatási program gimnáziumi érettségi megszerzését kínálja a félutasok munkájához és időbeosztásához alkalmazkodó ritmussal;
  • a foglalkoztatási programot;
  • a szabadidős tevékenységeket, sportolási lehetőséget a házban, és más külső helyszíneken;

Ezen túl 4 fő részére áll rendelkezésre a félutas lakás. Ez egy átmeneti szállás lehetőség Budapesten max. 10 hónap időtartamban biztosít elhelyezést. A bérleti díj fizetését a lakók által végzett drogprevenciós foglalkozások bevételéből oldjuk meg. A rezsi fizetése a lakók feladata. 2003 augusztusáig kizárólag partnerszervezetünk a Leo Amici Alapítvány komlói rehabilitációs intézetében gyógyult szenvedélybetegeket fogadunk e programba a rizikó faktorok lehetséges minimalizálása érdekében. Az intézet terápiás programjának a félutas lakás szerves részét képezi. A tőlük érkező kliensek egyfajta biztonságot adnak nekünk ebben az első fázisban. Együttműködésünk, gyakori találkozásaink ugyanakkor módot adnak arra, hogy a félutas lakás lakóit már felvételük előtt megismerjük és a feltételeket, kereteket előre gondosan tisztázzuk. A félutas lakás működési elveit és gyakorlatát az első lakókkal közösen munkáljuk ki. A lakás program szervesen csatlakozik a Megálló Ház napi életéhez, hiszen a kiegészítő szolgáltatásokat, melyek a reintegrációhoz szükségesek a lakók itt veszik igénybe: napirendszervezés, önsegítő csoportok, terápiás ülések, közösségi szolgáltatások, stb.
Eddigi tapasztalataink nagyon kedvezőek. Folyamatosan alakulnak a szabályok, a működés alapelemei. Heti rendszerességű csoportot működtetünk a lakásban a foglalkoztatott segítők részvételével, havonta „lakógyűlésen" beszéljük meg a lakással kapcsolatos praktikus teendőket, felelősségeket és felelősöket.
Augusztus hónapban e szolgáltatást nyilvánosabbá tettük, meghirdettük és szeptembertől a jelentkezőknek felvételizniük kellett a félutas lakásba, s létrehozunk egy várólistát is.
Ez a félutas lakás program egyedülálló az országban, s így nagy az érdeklődés iránta. Jelen projekt végére tervezzük tapasztalataink összegzését, s a program esetleges kiterjesztését.


Jelenleg a félutas lakás bérleti díját partnerünkkel, a Leo Amici Alapítvánnyal közösen fizetjük.


Minden hétvégén félutas hétzáró csoportot tartunk, résztvevők száma: 5-8 fő/alkalom