Foglalkoztatás

 

Felismerve és kiaknázva a gyógyultakban rejlő hiteles segítő erőt s azt a tényt, hogy a sorstársakkal való törődés a józanság további erősödését is segíti, szerveztük meg foglalkoztatási programunkat. A gyógyult szenvedélybetegek közül sokan kívánnak és tudnak segíteni sorstársaiknak, s ez, az önsegítés elvén alapuló támogató rendszer tapasztalataink szerint az egyik leghatékonyabb módja kábítószer-fogyasztás abbahagyására irányuló motiválásnak.
10 fő gyógyult szenvedélybeteget foglalkoztatunk, stábba szerveződve. Feladatuk a Megálló Ház teljes körű működtetése, melyen belül mindenki egy-egy speciális terület felelőse. A foglalkoztatott stáb heti rendszerességgel ülésezik, és kéthetente vesz részt a Segítők Önsegítő Műhelyében, mely segítő munkájuk szupervíziójának fóruma.
Foglalkoztatási programunk messzemenőkig szolgálja egyéb célkitűzéseinket és a projekt hatékony működtetését. Valójában a gyógyult szenvedélybetegek segítőként történő foglalkoztatása a Megálló Ház tevékenységeinek legfontosabb hatékonyság növelő tényezője. Ez az, amiért a célcsoport igen nagy számban keresi fel szolgáltatásunkat, látogatja programjainkat és marad meg a kezelésben. E gyógyult szenvedélybeteg stáb jelenléte a program sikerének egyik záloga, hitelességük megtartó erővel bír a szenvedélybeteg fiatalok között.

„Talpra állt szenvedélybeteg vagyok és most már több mint 3 éve józanul élek. 2001. október 15-től dolgozom a Megálló Csoportnál. Fontosnak tartom, hogy továbbadhassam mindazt a tapasztalatot, és tudást, amit a józanodás útján szerzek és erre lehetőséget is kapok a Megállóbban. Munkám során rájöttem, hogy szükségem van ismereteim bővítésére, tanulásra, és erre módom is nyílt. A Megálló támogatásával gépjárművezető jogosítványt szereztem, majd később jelentkeztem és felvételt nyertem az ELTE BGGY Főiskolára szociális munkás szakra.
Rendszeresen járok prevenciós beszélgetésekre és a Megállóban működő Józanságmegtartó Csoportra. A mindennapi munkámban most már egy nagyon összehangolt, megbízható stábban dolgozom, egy olyan helyen, ahol felvállalhatom a szenvedélybetegségemet, mindig új és új lehetőségek nyílnak meg, emberekkel foglalkozhatom és segíthetek nekik.
(PT, segítő)
1999 nyarától dolgozom a Belvárosi Tanoda Alapítvány Megálló Csoportjánál. Előtte hosszú ideig ópiát-függő voltam, majd 1997 február 17-től 1998. október 17-ig voltam egy terápiás otthonban, Komlón a Leo Amici Alapítványnál.
A Megálló Csoport nappali rehabilitációs programjának elindításában, kidolgozásában, működtetésében részt vettem, és azóta is itt dolgozom segítőként. Feladataim közé tartozik a Józanságmegtartó csoport vezetése és koordinálása, ez egy önsegítő csoport, volt és aktív szerhasználóknak.
(GA segítő)


A foglalkoztatott segítők feladatai:
Segítő munka végzése, a Házat igénybe vevő szenvedélybetege fiatalok körében; alkotó-önsegítő csoportok szervezése, drogprevenciós foglakozások szervezése és megtartása, az alkotó-önsegítő csoportok fellépéseinek szervezése, lebonyolítása, rendezvények szervezése és lebonyolítása, az épület, helységek és ezek környezetének létrehozása, folyamatos alakítása, karban tartása, üzemeltetése, napirend szervezése, ügyintézés, szükséges eszközök kellékek beszerzése, folyamatos ügyelet megszervezése-biztosítása-ellátása a nyitvatartási időben, látogatók folyamatos fogadása, információs szolgálat, a rehabilitációs program bonyolítása, esetkezelő munka, külső kapcsolatok és együttműködések építése-fenntartása, hozzátartozók fogadása, önképzés, gyakornokok és önkéntesek fogadása.