KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK, ESEMÉNYEK


Ezek az események egyfelől szervezetink és együttműködésünk bemutatását és erősítését szolgálják. Másrészt és mi ezt tartjuk fontosabbnak valódi terápiás feladatot jelentenek godozottainknak, melyekből mindig sok fontos tapasztalatot lehet szerezni. Ezen események alkalmával sokat tudunk tenni a kábítószerezés és kábítószeresek körül kialakult mítoszok, félinformációk, tabuk és előítéletek csökkentéséért. Igyekszünk valós képet adni a rém- vagy csoda történetek helyett.

Megálló Estek

A Megálló alkotó - önsegítő csoportjai, melyekben deviáns, marginalizálódott fiatalok, talpra állt, esetleg aktív szenvedélybetegek keresik az életben maradásukhoz szükséges emberi támogatást, 1998 novembere óta rendszeresen megrendezik a Megálló Estnek nevezett „találkozást”. Ez egy olyan nyitott társadalmi fórum, ahova meghívunk barátokat, ismerősöket, szülőket, pedagógusokat, szakembereket, politikusokat, érdeklődőket és egy szórakoztató jellegű kulturális rendezvény keretei közt bemutatjuk önmagunkat, beszélgetéseket kezdeményezünk. A Megálló Estek az első pillanattól nagy érdeklődést kaptak. Hasznosságuk, szükségességük minket is meglepett. Az ebben rejlő lehetőségek meghaladták képzeletünket. Alkalmanként 60-120 résztvevőt láthatunk vendégül, akik közül többen rendszeres látogatóivá váltak rendezvénysorozatunknak.

Sport tevékenység
- foci, asztalitenisz, sziklamászás folyamatos szolgáltatás
- sport bajnokságok, rendezvények (alkalmanként)

Az egészséges életvitel tanulásának és gyakorlásának, a csapatban, azaz csoportban működés tanulásának terepe, a fizikai és lelki felépülés eszköze. A türelem, együttműködési készség, egymásra figyelés, alázat edzésének terepe.
A sportot, mint örömforrást és nem mint versenyt mutatjuk meg. Mindenki, nemre, korra és hozzáértésre való tekintet nélkül lehet tagja a focicsapatoknak, részt vehet az asztalitenisz bajnokságokon és a sziklamászó tréningeken. Ugyanakkor nem feledkezünk meg a játék komolyságáról, a kitartásról, a társakért való küzdésről. A sportprogramok során könnyű megtapasztalni az együttműködés erejét, azt, hogy a csoport sokkal többre képes, mint az egyén. Azt, hogy a problémákat is sokkal könnyebb együtt megoldani, mint egyedül és nem kell elmenekülni előlük.
A regionális és helyi foci bajnokságok lebonyolítása során még magánál a sportnál is sokkal fontosabb az együttlét, a kapcsolatok alakulása, a sok befektetett munka, melyet egy ilyen rendezvény létrehozása és lebonyolítása kíván meg. Mivel a lebonyolítók a házigazda fiatalok, a szervezés nehézségei során olyan konfliktusokkal és örömökkel találkozhatnak, melyek későbbi felnőtt életükben fontos szerepet kapnak és itt még viszonylag kockázatmentes terepen sajátíthatják el a mindehhez szükséges készségeket.

Ünnepek

A józansági évfordulók a közösség életének legnagyobb ünnepei. Az ünnep középpontjában azok a személyek állnak, akik a kezelést évekkel korábban befejezték, s elindultak majd továbbléptek új életük felé. Ezek az ünnepek a múlt élményeit és a jövő reményeit egyesítik, s így a résztvevők életpályájának kitüntetett pontjai: mintegy megerősítik az ünnepelt személy és a józan közösség szövetségét.
A közös ünnepek alkalmat adnak az örömök és eredmények együttes átélésére, az összetartozás érzésének megerősítésére.


Ezeknek a nagyobb eseményeknek nagy jelentőséget tulajdonítunk a szenvedélybetegekkel folytatott munkában. A nyilvánosság előtti megjelenés, s ezen alkalmak megszervezése és lebonyolítása a terápia részét képezik mindkét szervezetnél. Szeretnénk hangsúlyt fektetni e tevékenység fejlesztésére, a pályázati partnereinkkel közösen szervezett és lebonyolított programok végrehajtásával, ill. meghívni arra más szervezeteket., hogy e tevékenységnek egyfajta hagyományt próbáljunk teremteni. Ezért tervezünk sportrendezvényt, nyitott rehabilitációs programzárókat, Megálló Esteket, kliensek találkozóit, stb.
Ezen alkalmak jó alkalmat kínálnak programunk szélesebb körben történő megmutatására is.

közösségi programok