Közös esetmegbeszélés, kliens-követés

 

A szakmai stáb fejlődése, működése és az egyre több „közös kliens“ mélyítette a segítők személyes és szakmai kapcsolatait. Ez volt az alapfeltétele a hatékony klienskövetésnek és estmegbeszéléseknek. Esetmegbeszélésekre sor került a szakmai stábmegbeszéléseken is, de volt úgy is, hogy külön ezért találkoztunk. A klienskövetés folyamatos volt, minden módon kommunikáltunk egymással, minden szükséges helyzetben. Gyakorta krízis helyzetekben is, melyek akut megoldást, beavatkozást igényeltek. Így pl. sikerült elérni, hogy minimalizálódjon a visszaesés az eltűnés. (Pl. ha valaki eljött Komlóról, Budapesten az állomáson már egy Megállós segítő várta, s így közös erővel tudtuk megakadályozni, hogy kikerüljön az érintett a kezelésből.) Ezek a helyzetek nyilvánvalóvá tették a terápiások számára is együttműködésünket és így egy sokkal erősebb szervezet, egy valódi kezelési lánc tagjainak érezhetik magukat. Ennek pozitív hatásiról számoltak be nekünk minden alkalommal.
Sikerült elérni, hogy bármelyik szervezetnél jelentkezett egy kliens rövid időn belül valóban a legmegfelelőbb helyre tudtuk irányítani. Nagyon fontos szempont ebben a munkában, hogy a segítők jó kapcsolatai és állandó jelenlétük révén elérhettük azt, hogy a klienseket mindig személyhez és nem egy intézményhez irányítottuk. Intézmény, ellátási forma váltás esetén részletesen tájékoztattuk egymást ill. egymás szervezeteit az aktuális állapotról, az érintett kliens eddigi fejlődéséről, és közösen dolgoztuk ki a terápia további menetét.
A legintenzívebb esetmegbeszélések a félutas-, és a tanulási programba csatlakozók esetében volt. Ezen a területen mindent együtt gondoltunk végig, javasolt-e a program elem megkezdése, ha igen, hogyan, milyen keretek között. Gyakorlatilag ezen a programokban a terápiás folyamatot együtt alakítjuk.
Nagyon hasznos dolognak látjuk a közös esetkövetést, nagyobb biztonságot jelent az érintettek számára, s mindkét szervezetnek egyfajta szupervíziót jelent
.