A szakmai stáb működtetése

 

A szakmai stáb működésében egy szűkebb és egy tágabb körű közös gondolkodásról beszélhetünk. Ez a kétszintű működtetés bizonyult a leghatékonyabbnak. Szűkebb stábon az egyes szervezetek programvezetőinek folyamatos kapcsolattartását értjük. Az ő feladatuk a teljes programmal kapcsolatos minden téma koordinálása, egyeztetése.
A konkrétabb szakmai kérdések esetében, e megbeszélésekbe ill. kapcsolattartásba mindig bevontuk azokat a segítőket, akik a felmerülő téma felelősei (pl. esetmegbeszélés, drogprevenciós foglakozások szervezése, közös események, rendezvények, stb.) Ez jelentette a tágabb szakmai stábot és egyben a legpraktikusabb és hatékonyabb megoldást.
Elmondhatjuk, hogy valódi közös munkát hajtunk végre. Kapcsolattartásunk folyamatos, a távolság ellenére a személyes találkozások is sűrűek. A konkrét stábüléseken kívül gyakran került sor a stábok tagjainak találkozásaira hol Budapesten, hol Komlón. Közös munkánkban sikerült létrehozni a motiválás-rehabilitáció-reintegráció egységes folyamatát, mely mindkét szervezet munkájának hatékonyságát növeli. Ebben fontos szerepe van annak, hogy egységes szemléletmódban és módszerekkel dolgozunk.
A közös stáb összeérett és folyamatosan végzi munkáját, mindkét szervezet hétköznapjaiba beépült a közös gondolkodás. Valójában mára egy olyan rendszerként identifikáljuk magunkat, mely közös ügyön dolgozik, más-más helyszínen.

A stábmunkát értékelve kimondtunk néhány új irányelvet is:

  • szakmai értelemben kölcsönösen egymás kiegészítő programjának értelmezzük a másik szervezetet;
  • együttműködésünk nemcsak szakmai, de érdekképviseleti is, amennyiben minden fórumon közösen jelenünk meg;
  • közös PR munkát végzünk;
  • ebbe az együttműködésbe igyekszünk más szervezeteket is bevonni.

Fontos eredménynek és fejlődésnek tartjuk, hogy a program végére az együttműködés újabb formái is kialakultak:

  • közös menedzsment kiépítését kezdtük meg;
  • bizonyos programelemek közös finanszírozását vezettük be;
  • kidolgoztuk a program folytatását, mellyel pályázatot nyújtottunk be a Phare Access 2002-Macro projektre;
  • együttműködésünket e projectben egy lengyel partnerszervezettel bővítettük.

A program ideje alatt a Leo Amici 2002 Alapítvánnyal közös stáb-ülésre összesen legalább havi 1 alkalommal sor került.