École de Psychoterapie Institutionelle
de la Chesnaie

Chateau de la Chesnaie
41120 Chailles
France
tel: 00-33-02-54794827
fex: 00-33-02-54794057
clinique-la-chesnaie@wanadoo.fr

 


A La Chesnaie pszichiátriai klinikán mintegy száz embert kezelnek, Franciaország egész területéről, s nem egyszer a határokon túlról. A betegek többsége akut vagy krónikus mentális zavaroktól szenved, s vannak köztük szenvedélybetegek is. A klasszikus gyógymódok mellett alkalmaznak egyéni és csoportos pszichoterápiát is. Az intézet légköre támogató, elfogadó.


Az intézetbe történő felvétel

Mielőtt a beteg a felvételért folyamodik, eltölt egy napot az intézetben. Ekkor lehetősége nyílik arra, hogy betekintsen az intézet életébe, s megbeszéljen egy konzultációs időpontot valamelyik orvossal. Ez az előzetes konzultáció adja a kiindulópontot a kezelés megtervezéséhez. A jelentkezők nagy száma miatt a betegek sok esetben várólistára kerülnek. A sürgős esetek előnyt élveznek.
Mivel a kezelés megkezdése előtt a beteg már eltöltött egy napot a klinikán, s találkozott a hat orvos valamelyikével, nem kerül teljesen ismeretlen közegbe. A belépés pillanatától kezdve egy segítő támogatja: elhelyezi pénzét, papírjait, ruháját, bemutatja szobatársainak, körülvezeti az intézményben, bemutatja annak szolgáltatásait. A beteget az első időszakban a segítőn kívül az intézmény többi dolgozói, valamint a régi betegek is támogatják. A beilleszkedés sosem könnyű, kinek gyorsabban, kinek lassabban sikerül. A hozzátartozók látogatásainak időpontját beteg orvosával egyezteti.
A gyógyszeres kezelés mellett a klinikán egyéb eljárásokat is alkalmaznak. Felhasználják egyebek mellett a mozgásterápiát, a gimnasztikát, a pszichomotorikus kezelést, a jógán és a Schultz-féle autogén tréningen alapuló relaxációt, a táncot és a különféle sportokat. Mindezen terápiás formák elsődleges célja a testi-lelki harmónia helyreállítása, valamint a szociális aktivitás fejlesztése. Sajátos terápiás forma a színház-terápia, mely a mozgást, a szabályok elfogadását és a játék dimenzióit ötvözi a kreativitással.


Szociális szolgáltatás

A mentális betegek igénylik a szociális segítséget. E munka legfőbb célkitűzése, hogy a betegek újra felfedezzék a társas kapcsolatokat, újra felépítsék önnön identitásukat, valamint a szociális kötelékeket. Fontos, hogy a beteg kapcsolati viszonyait, orientációját mindig konkrét helyzetekben, cselekvések mentén vizsgáljuk. A szociális segítség lényegében azt jelenti, hogy a beteget megtanítják különféle helyzetek kezelésére (pl. a hivatali ügyintézésre, munkahely- és lakás-keresésre stb.)
A szociális segítő munka másik aspektusa a gondozott hozzátartozóival való kapcsolattartás. A megfelelő párbeszéd ugyanis elősegíti a gyógyulást.
A klinikára belépő új munkavállalók két éves továbbképzésen vesznek részt annak érdekében, hogy korábban megszerzett tudásuk kiegészüljön a klinikára vonatkozó speciális ismeretekkel. A klinika dolgozóinak feladata továbbá a konferenciákon, szakmai fórumokon történő részvétel és a társintézményekkel való kapcsolattartás.
A klinika mindig is fogadott gyakornokokat. A gyakorlati idő egy hónaptól egy évig tart. A gyakornokokat egy gondozó segíti; hetente egyszer közösen összevetik tapasztalataikat.
A klinika dolgozói októbertől júniusig heti egy alkalommal összeülnek, s megtárgyalják a folyamatban lévő kutatásokat; ezeken a szemináriumokon a betegek is részt vehetnek; a nyári hónapokban a szemináriumokat az úgynevezett kis egyetem pótolja.
A könyvtárat és videotékát elsősorban a klinika dolgozói és a gyakornokok használják.


A Klub

Ami a klinikán folyó művészeti tevékenységet illeti, ebben a Klub játssza a fő szerepet. A Klub kapcsolatban áll a helyi kulturális szervezetekkel. Tagjai rendeznek előadásokat, koncerteket, látogatnak kiállításokat, kastélyokat. Fontos szerepet játszanak a klinika belső ünnepeinek előkészítésében és lebonyolításában.
A klub keretein belül rendszeresen működnek a következő műhelyek: fazekas- és fotó-kör, mozi-klub, könyvtár és felovasó klub, zenei és színházi műhely. Alkalmanként egyéb körök is alakulnak, melyeken a részvevők tanulhatnak mindenfélét, papírsárkány-készítéstől az afrikai táncokig.


A Privát Egyetem keretében egy-egy szakembert hívnak meg, aki egy beteg és egy gondozó vezetésével beszélget a résztvevőkkel.
Évente egy alkalommal növénykiállítást rendeznek, melyeken ritka növényeket és gyógynövényeket állítanak ki. Ezeken a kiállításokon más intézmények is részt vesznek.
A Klub célja - megalakulásától fogva - a kezelt betegek kulturális és morális támogatása, az emberek tájékoztatása a mentális betegségekről és azok természetéről. Lehetőséget teremt az embereknek a találkozásra, az együttműködésre, a társas életben történő szerepvállalásra. Lehetőséget ad a betegeknek arra, hogy újra felfedezzék saját identitásukat.
A Klub évről évre rendez egy nagy falusi ünnepet, valamit 25 éve havi rendszerességgel szervez jazzkoncerteket. Ezek a rendezvények mindenki számára nyitottak. Ilyenkor alkalom nyílik a találkozásra a "civilekkel" és a zenészekkel, s ez is oldja a pszichiátria hagyományos izolációját.
A Klub 1979 óta segítő szolgálatot működtet, mely a Párizsban és annak környékén élő betegeknek nyújt segítséget ahhoz, hogy visszataláljanak a társadalomba. Tanácsokkal látják el a rászorulókat, konzultációs alkalmakat biztosítanak számukra.