Phare Lien Programme
2000 jan. 13.-2002. jan. 13.


A program címe:
  A veszélyeztetett fiatalokkal és a szenvedélybetegségek kezelésével kapcsolatos regionális teljesítmény fejlesztése

A résztvevő szervezetek

  Belvárosi Tanoda Alapítvány
Leo Amici Alapítvány
Podané Ruce
Atraal
Clinique de La Chesnaie
Budapest, Magyarország
Komló, Magyarország
Brno, Cseh Köztársaság
Párizs, Franciaország
Chailles, Franciaország

A program arra vállalkozott, hogy összefogja, s a résztvevő szakemberek, segítők, tanárok, fiatal önkéntesek képzésén keresztül fejlessze a deviáns fiatalok és szenvedélybetegek kezelésének módszereit Magyarországon és a Cseh Köztársaságban két francia partnerszervezet segítségével. Képzési és módszercsere programokat szerveztünk és bonyolítottunk le, terápiás műhelyeket működtettünk, intézményfejlesztést hajtottunk végre és szakmai-módszertani anyagokat készítettünk a nyugat-európai és sikeres kelet-európai tapasztalatokat összegezve. Kiemelt feladatként végeztük a program és a módszerek széleskörű terjesztését, nyilvánosságra hozását, együttműködő állami és civil szervezetek felkutatását és egy hálózat létrehozásának megalapozását különös tekintettel Magyarországra. A szakanyagok a deviáns fiatalokkal és szenvedélybetegekkel foglalkozó civil szervezetek, tanárok és szociális munkások, valamint egyéb ifjúsági intézmények széles köre számára elérhetők. E szervezetek között a jövőben is a már kiépült informális hálózat fogja biztosítani a folyamatos együttműködést és fejlődést.

A program legfontosabb célja volt támogatni a marginalizálódott csoportok, különösen a drogfüggők és deviáns fiatalok társadalmi beilleszkedését, valamint elősegíteni és kidolgozni a marginalizálódás megelőzésének lehetőségeit.

Magyarországon az utóbbi években egyre nagyobb figyelem irányul e probléma felé, így az említett civil szervezetek fejlődésnek indultak, nagyobb elfogadásban részesülnek és sikereket érnek el a rehabilitációban, kezelésben, megelőzésben és az oktatásban egyaránt. A program sokat tett a drogprevenciós tevékenység országos szintű fejlesztéséért. A BTA havi rendszerességű prevenciós munkát végzett iskolákban az ország teljes területén. E prevenciós munkában felhasználtuk a színház- és művészetterápiás eszközöket, módszereket, tapasztalatokat is. Sikerült közvetítenünk azt a szemléletmódot, miszerint a pedagógusoknak kulcsszerepe van a deviancia probléma megelőzésében és kezelésében.

A program fő tevékenységi területei, eseményei voltak:

Folyamatosan működtetett műhelyek a Belvárosi Tanoda Alapítványnál
  Színház Megálló csoport - Színházterápia (heti kétszer, 8-12 fővel alkalmanként)
Csoport terápia - Tanoda klub (heti kétszer, 15-25 fővel alkalmanként)
Eset megbeszélés (heti négyszer, kb. 8-10 fővel alkalmanként)
Szülőcsoport (havi kétszer, 6-8 fővel alkalmanként)
Művészetterápia (heti kétszer, 10-12 fővel alkalmanként)
Józanság-megtartó csoport (heti egyszer, 8-15 fővel alkalmanként)
Segítők önsegítő csoportja (havi egyszer 6-9 fővel alkalmanként)

Módszercsere programok

  Leo Amici-BTA módszercsere 2000 április óta folyamatosan (havi 3 nap, 15-21 fővel alkalmanként)
Leo Amici-BTA-Podane Ruce Módszercsere (4 alkalommal, összesen 17 nap, 98 résztvevő).

  Az alábbi témák kerültek megbeszélésre:
  · Drogprevenció,
· Utógondozás
· Ártalom-csökkentés
· Börtön-munka
· Szervezetfejlesztés

  La Chesnaie-BTA-Leo Amici Módszercsere (2 alkalommal, 20 nap, 30 résztvevő)
Színházterápiás tréningek:

  · ATRAAL Színházterápiás Egyesület vezetésével a BTA-ban (egyszer, 7 nap, 12 résztvevő)
· ATRAAL Színházterápiás Egyesület vezetésével a Leo Amiciben (háromszor, 53 nap, 15-20 résztvevő
  alkalmanként)
· ATRAAL Színházterápiás Egyesület vezetésével a Podane Rucéban (kétszer, 14 nap, 12 résztvevő)
· Színház Megálló vezetésével a La Chesnaie-ben (egyszer, 11 nap, 30 résztvevő)

  Pszichoterápiás tréning a La Chesnaie-ben (kétszer 3 hónap, 3 fő részvételével a BTA-ból)
Módszercsere program BTA-LA Chesnaie-Leo Amici Budapesten és Komlón (egyszer, 9 nap, 18 résztvevővel)

Hálózatépítés, a program és módszer terjesztése országos szinten

  Megálló Estek (havi 1 alkalommal, 60-120 fő részvételével)
Drogprevenciós beszélgetések tanároknak és diákoknak országszerte (3-4 alkalommal havonta átlagosan 20-50 résztvevővel)
Szakmai találkozók szervezése szakemberek számára, részvétel szakmai konferenciákon és saját szervezésű szakmai rendezvények (átlagosan 2 alkalommal havonta, 15-250 részvevővel)
Program és módszer bemutatók nemzetközi szakembereknek (10 alkalommal)
Szakmai érdeklődők folyamatos fogadása és tájékoztatása a program egész ideje alatt
6 szakmai találkozó szervezése magyarországi civil szervezeteknek

A programot és annak eredményeit az alábbi konferenciákon mutattuk be:

  IV. Mentálhigiénés- és Drogkonferencia, Salgótarján 120 résztvevő
Nemzetközi Színházterápiás Találkozó, Mosonmagyaróvár, 300 résztvevő
Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem, Tata, 150 résztvevő
Szenvedélyek Napja 2000-2001, Budapest, 1000 résztvevő
Diák Olimpia 2000, Budapest, 2000 résztvevő
SzenvedÉlj! Kampány, Budapest, 1000 résztvevő
Országos Ifjúsági Találkozó, Kecskemét, 200 résztvevő
Esélyek és Veszélyek Konferencia, Budapest, 600 résztvevő
Vészcsengő - Pedagógusok lehetőségei a drogprevencióban Konferencia és Módszervásár, Budapest, 800 résztvevő
Színházterápiás konferencia, Reims
Nemzetközi Mozgásszínház Fesztivál, Budapest, 100 résztvevő
Deviancia konferencia, Budapest 50 résztvevő


Publikációk, dokumentációs anyagok - Phare-Lien Publication

I. A Tanoda-módszer
A deviáns fiatalokat és szenvedélybetegeket segítő oktatási, rehabilitációs és közösségi program

  Győrik Edit: Egy deviáns gimnázium
  · A BTAG szakmai, pedagógiai programja és tevékenység
  Győrik Edit: "A Tanoda agya és szíve: a stáb"
  · A stábmunka, mint intézményvezetési mód a Tanodában
  Győrik Edit: A drogprobléma megközelítése és kezelése a Belvárosi Tanodában
Győrik Edit - Solymosy József: A tanulócsoportok szervezése és működtetése személyközpontú rendszerben
Csáki Anikó: A Tanoda működése a diákokkal készített interjúk alapján
Csáki Anikó: Életút interjúk I-IV.
Bősze Szilvia - Győrik Edit: Az érettségi, mint életfordulópont
Kiss B.Katalin: Devianciaproblémák a Tanodában - adatgyűjtés
Mészáros Mercedesz: Letartóztatásban lévő fiatalok tanulásának segítése és reszocializációja
Mészáros Mercedesz: Esettanulmányok

II. A Tanoda-módszer továbbadása
  Győrik Edit-Solymosy József: Segítő szakemberek felkészítése a deviancia-problémára Hároméves képzési terv a Belvárosi Tanodában
Győrik Edit: Deviancia-kurzus terv pedagógusok és segítő foglalkozású szakemberek számára

III. Az intézményi erőforrások fejlesztése a szenvedélybetegek kezelésének tekintetében
  Győrik Edit: A szenvedélybetegek gondozásának tapasztalatai és fejlesztési programja - a Megálló Csoport program terve
Olaszy Csaba: Új ellátátsi forma a szenvedélybetegek kezelésében - a BTA Megálló soportjának tevékenysége és módszerei
Dr. Kelemen Gábor, Mihaldinecz Csaba és Miagradovics Vince: A terápia szerkezete és módszerei a Leo Amici Alapítványnál

IV. Színházterápia
  Mutass egy embert, aki jó! (Lautrémont) - Georges Baal munkásságát bemutató videofilm
Színház Megálló - színházterápia deviáns fiatalokkal és szenvedélybetegekkel - videó dokumentáció (műhelymunka és előadások)

V. Egyéb dokumentumok
  Zeneterápia szenvedélybetegekkel - a Leo Amici Alapítvány módszerét bemutató demo kazetta
Program - fotó dokumentáció
112 órányi videófelvétel, mely a program ideje alatt készült, dokumentációs céllal*
Összesen 52 interjú a programban részvevő segítőkkel (28) és kliensekkel (24) (ezek összegzéséből készült Csáki Anikó: A Tanoda működése … c. tanulmánya)*
CD, mely fotókkal illusztrálva hordozza a Belvárosi Tanoda Alapítvány fentebb felsorolt módszertani írásait, valamint rövid betekintést nyújt a programban résztvevo partnerek munkájába; a módszertani írások jelenleg csak magyar nyelven hozzáférhetok.


* a videó-anyag és valamennyi interjú hozzáférhető betekintésre a Belvárosi Tanoda archivumában