Srudzeni Podane ruce
Kroftova 64, 616 00 Brno
Ceska republika
tel: +420/5/41 21 06 70
fax: + 420/5/43 24 83 41
p.ruce@volny.cz
 A PODANE RUCE, tekintettel a 1989 utáni években Csehországban kialakult helyzetre, reagálni kívánt a droggal kapcsolatos szolgáltatások teljes hiányára. Az itt dolgozó és a velünk együttműködő kollégák odaadó munkájának köszönhetően Brnoban a "krónikus" droghasználók számára tervezett közösség-orientált kezelési lehetőség komplett ellátó rendszerré alakult. E rendszer célja olyan gondozóhálózat kialakítása, melyben szolgáltatásaink könnyen elérhetők a drogprobléma tekintetében igen eltérő helyzetekben és stádiumokban lévő kliensek számára
Először csupán magát a struktúrát vázoltuk fel, később azonban egyre inkább tudatosodott bennünk, hogy a "teremtő lelkesedés" már nem elég. A Podane Ruce tehát új vezetési és kommunikációs minták alapján, az egyes munkacsoportok és tagjaik megfelelőképpen definiált kompetenciájának és szerepeinek rendszerében, s az egyes szolgáltatások szakmai színvonalának növelése mellett kezdett dolgozni. Tudomásul vettük azt a tényt, miszerint egy ilyen gondozóhálózat kiépítésére nem csupán Brnóban, de Dél- és bizonyos fokig Észak-Moráviában is sürgető szűkség van, s hogy feltétlenül fel kell vennünk a kapcsolatot más, együttműködésre hajlandó szervezetekkel.


A terepmunka már a kezdetektől fogva a Podane Ruce intervenciós stratégiájának szerves része. A Kontakt Centrum "Drogmenedék" programjának keretei között zajlik. Minthogy ez az egyedüli utcai gondozó szolgálat Brnóban, igen fontos szerepet tölt be a droghasználók gondozásával foglalkozó rendszerben. Az utcai terepmunka szervesen kapcsolódik szervezetünkhöz, s ami az egyéb kezelési és gondozási lehetőségeket illeti, a régión túlra is mutat. Az utcai munka legnagyobb problémája az úgynevezett "rejtett populáció" szindróma.
Az utcai munka során a következő szolgáltatásokat nyújtjuk Brno központjában, a veszélycsökkentő program keretében: becseréljük a használt fecskendőket és injekciós tűket, ajánlunk steril vattát, vizet, tapaszokat, filtereket, vitaminokat, óvszereket és egyéb egészségügyi felszereléseket. A fentiekből kis csomagokat állítunk össze, melyek tartalmaznak még egy információs füzetet is. Az elmúlt évek során képeslapokat és plakátokat osztogattunk, melyek felhívták a figyelmet a Brno központjában zajló tűcsere programra. Megnöveltük a tűcsere-program időtartamát. A Tűcsere programon kívül egyéb speciális munkát is végeztünk a kliensekkel: igyekeztünk növelni a tudatosságukat, valamint tanácsadó szolgálatok működtettünk számukra. E munka részeként a klienseket a Kontakt Központba irányítottuk, illetve felhívtuk a figyelmüket egyéb programjainkra.


A brnoi Munkaügyi Központtal együttműködve egy drogfogyasztót alkalmaztunk az utcai munkára. Alapvető feladata az volt, hogy közel férkőzzön a drogfogyasztók nehezen megközelíthető közösségeihez, és megajánlja számukra a Veszélycsökkentő Program szolgáltatásait. A drogfogyasztót kísérleti jelleggel alkalmaztuk; a kísérlet azonban olyan sikeresnek bizonyult, hogy ezt a programot a következőkben fejleszteni szándékozzuk.
Mobil Kontakt Központunk célja az olyan drogfogyasztókkal történő kapcsolatteremtés, akik más módon nem vennék igénybe szolgáltatásainkat. Felvesszük a kapcsolatot a kliensekkel, megpróbáljuk elérni, hogy bizalommal forduljanak a Mobil Kontakt Központ szolgáltatásai felé. Hétvégeken a Mobil Kontakt Központ figyelmét elsősorban a táncos összejövetelek, házibulik, fesztiválok felé irányítja, vagyis azokra a helyekre koncentrál, melyeken általában találkozhatunk drogfogyasztókkal. Célunk, hogy teljes egészében kiszolgáljuk Brno körzetét.
Megkezdtük a roma származású droghasználók feltérképezését is. Számukra is felajánljuk szolgáltatásainkat, s információs anyagunkat roma nyelven is megjelentettük.
A börtön is fontos láncszem a gondozóhálózatban, minthogy számos aktuális és leendő klienssel találkozhatunk a letartóztatottak között. A cseh börtönökben a drogproblémákat gyakran mellőzik és a hozzáférhető szolgáltatások száma is csekély. A börtön igen sajátos helyet foglal el a gondozási rendszerben. Néhány fogvatartott, aki már igénybe vette szolgáltatásainkat, régi ismerősünk, mások viszont akik elhatározták, hogy felkeresnek bennünket, nemrégiben kerültek börtönbe. A börtön-program szoros együttműködésben áll a Kontakt Központtal, hogy biztosítsa a kliensek számára az utógondozás lehetőségét a börtönből való távozás után.
A börtön program fő célja a kriminalitás és a visszaesés megakadályozása a fogvatartott drogfogyasztók esetében; szeretnénk elérni a lehető legtöbb problémás drogfogyasztót, kidolgozni egy olyan programot, mely segít a drogproblémák kezelésében (ide tartozik a megelőzés, az oktatás, a tanácsadás, a veszélyek csökkentése stb.); igyekszünk biztosítani a program elérhetőségét, következetes gondozást biztosítani (szociális és jogi szolgáltatásokkal, kezeléssel) stb. Annak érdekében, hogy ezt a célt elérjük, a program kínál egyéni drog-tanácsadást és pszichoterápiát, vitákat; támogatást és utógondozást nyújt a komoly motivációval rendelkező klienseknek, jogi tanácsadást biztosít a családtagoknak és maguknak a klienseknek, stb.

A már említett Kontakt Központ - program 1993 óta folyik, s még ma is az egyetlen a maga nemében Brnóban; hiánypótló funkciót tölt be a drogfogyasztók gondozási rendszerében. Közvetítő szerepet játszik: ezen keresztül lépünk kapcsolatba a drogfogyasztóval és a felkínált szociális és egészségügyi szolgáltatásokon keresztül ösztönözzük őt arra, hogy változtasson életmódján. A Kontakt Központ Program igyekszik elérni a lehető legtöbb drog által veszélyeztetett embert, bevonni őket a Veszélycsökkentő Programba, és ha lehetséges érdeklődést ébresszen a kezelés, s végső fokon a teljes absztinencia iránt.
A Kontakt Központ Brno központjában, egy bérelt épületben működik. Különféle részlegei vannak: kontaktus-szoba, tanácsadó szoba, hivatali helyiségek, zuhanyozó, mosdó, külön a stábnak és a klienseknek. Itt kínálunk a klienseknek művészet-terápiát és színházat, valamint egyéb tevékenységi formákat, hogy ezek segítségével motiváljuk őket arra, hogy megváltoztassák társas viselkedésüket. A Klubot működtető stáb munkájába néhány kiválasztott kliens is beleavatkozhat.
Az Olomucban működő másik Kontakt Központ a brnói szervezet égisze alatt végzi tevékenységét.


A Pszichiátriai Központ a Komplex Godozási Program keretei között működik 1995 óta. Ez a brnói három - drogfüggőkkel foglalkozó - pszichiátriai központ egyike.
Az "Elízium" Nappali Központ tevékenységeinek célja, hogy növelje a veszélyeztetett egyének és csoportok körében végzett munka hatékonyságát. Az a cél, hogy klienseinket megóvjuk a problémás drogfogyasztók csoportjaitól. A kísérletezőkkel, az alkalmi és a közepes droghasználókkal folytatott munka hatékonysága viszonylag magas fokú, annak köszönhetően, hogy korai beavatkozásra kerül sor; így lehetőség van arra, hogy megelőzzük a visszaesést - s így jelentős mértékben növekszik annak esélye, hogy klienseink gyakorlatilag stigmatizáltság nélkül térhetnek vissza a drogmentes életbe.
A Délutáni Szanatórium célja, hogy felkészítse és motiválja a klienseket az intenzív negyedéves programban való részvételre. Az Intenzív Negyedéves Program keményebb elvárásokat támaszt az elszánt kliensekkel szemben: heti öt napon napi nyolc órában folyik. A munka maga a kliens egyedi szükségleteihez alkalmazkodik. Valamennyi kliens mellett áll egy segítő és egy terapeuta, s ők az egész kezelési programot folyamatosan hozzáigazítják a kliens változó igényeihez.

A "Podcestny Mlyn" Rehabilitációs Központ a drogfogyasztók hosszú távú kezelését és rehabilitációját végzi. Az itt eltöltött idő hossza a kliens drogos előtörténetétől függ, általában 9 hónap. A közösségben való tartózkodás önkéntes. A közösség segít abban, hogy a kliensek kialakítsák magukban a felelősségtudatot és képesek legyenek szembenézni a mindennapi élet elvárásaival. Mindenki bekerülhet a Közösségben, aki megfelel a programban történő részvétel feltételeinek. A kezelés-gondozás négy alapprogramból: pszichiátriai, oktatási, munka- és szabadidős programokból áll. A munkaterápia a ház körüli és a gazdasági munkámat foglalja magába; a pszichiátriai program része a művészetterápia, az egyéni és csoport terápia, a hozzátartozókkal (szülőkkel), folytatott munka, az egyéni konzultáció; az oktatási és sport program különböző kurzusokból, spirituális munkából, utazásokból, vadvízi evezésből stb. áll.
Az Utógondozó Központ mindenekelőtt kiegészíti azokat a kezelési programokat, melyeken a kliens keresztülment a különféle szolgáltatásokat igénybe véve. Az utógondozás alap-programja körülbelül hat hónapig tart. A kiegészítő programok változnak, a kliensektől függően, időtartamuk és nehézségi fokuk is eltérő lehet. A nappali szanatórium szisztematikus munkája és az egyéni, valamint csoportterápia mellett ez a program a szociális készségek fejlesztésére (pl. a hivatalokkal és más intézményekkel való kapcsolatra), a visszaesés megelőzésére is törekszik; szociális támogatást, oktatást nyújt, segítséget ad a lakáshoz és munkahelyhez jutásban, valamely szakképesítés megszerzésében. Az Utógondozó Központ így nem csupán a kezelést biztosítja, de a szociális és oktatási ellátást is, párhuzamosan az információszolgáltatással és tanácsadással. A klienseknek lehetőségük nyílik arra, hogy kihasználják a különféle területeken nyújtott segítségből származó előnyöket, ugyanakkor szembesülnek is ezekkel a területekkel: maguknak kell megoldaniuk a közösségi életből eredő problémákat és helyzeteket.
A Megelőzési Központ 1992 óta működik. E munkából származó tapasztalataink arra utalnak, hogy alapvetően fontos az elsődleges és a másodlagos prevenció, valamint a szabadidős tevékenység. Ez a három dolog alkotja gondozó munkánk három fő pillérét. E tevékenységekből adódó tapasztalatainkat terjesztjük és megosztjuk másokkal, előadások, tréningek, kurzusok és publikációk stb. formájában. E tevékenységeket a kliensekkel éveken át végzett munka során szerezett tapasztalatok alapján dolgoztuk ki. Elsődleges prevencióként vitákat rendezünk a tanulók körében a drogfüggőségről, a drogokról és azok hatásairól, a serdülő életkor hatásáról a potenciális drogfüggőségre; használjuk az oktatásban a dráma eszközeit, igyekszünk arra ösztönözni a tanulókat, hogy drog-ellenes tevékenységekben vegyenek részt.
Tanácsadó szolgálatot működtetünk a drog által veszélyeztetett fiataloknak és szüleiknek, barátaiknak egyaránt. A másodlagos megelőzés terén egyéni tanácsadást végzünk, szülőknek, pedagógusoknak; ellátjuk őket a drogproblémákra vonatkozó információkkal. Szabadidős tevékenységként különféle összejöveteleket szervezünk: szabadtéri játékokat, kísérleti művészeti programokat, színházat és sportok kínálunk; van egy színházi csoportunk - ami annyit jelent, hogy segítségül hívjuk munkánkhoz a drámapedagógiát, s felhasználunk drámai elemeket.
Szolgáltatásunk középpontjában a drogprobléma spirituális aspektusa áll: az ál-miszticizmus, a szabadság illúziója, az élet értelmének keresése, a vallásos célzattal történő droghasználat stb. Célunk, hogy a szokásos multidiszciplináris megközelítést gazdagítsuk a spirituális dimenzióval. A lelkipásztori szolgáltatások kezdettől fogva a Podane Ruce munkájának integráns részét alkották.
A Szakmai Szolgáltató Intézet 1999 második felében született, a Kitárt Karok Szövetség keretei közt; független alapot alkot a drogproblémákat érintő szakmai ismeretek, értékes információk gyűjtése, rendszerezése és továbbítása terén. A módszertani központ célja kurzusok és tréningek ajánlása és szervezése, módszertani segítségnyújtás új központok szervezése esetén - szupervízió, publikálás, a módszerek és programok fejlesztése, kommunikációs csatornák kialakítása, vizsgálatok és becslések végzése (a kutatások során) és a külföldi országokkal történő együttműködés kialakítása. A Szakmai Szolgáltató Intézet arra törekszik, hogy stabil hátteret nyújtson azon szervezetek kapcsolatépítéséhez és együttműködéséhez, melyek elkötelezték magukat a drogproblémák kezelése mellett, a amelyek, szakmai képességeiknek köszönhetően képesek arra, hogy elősegítsék a fentiekben megfogalmazott célok elérését.