2. ÖNSEGÍTŐ, ÉS ALKOTÓ-ÖNSEGITŐ CSOPORTOK MŰKÖDTETÉSE

 

A Megálló Házban számos önsegítő csoport működik; ezek határozzák meg a ház életét. Az önsegítő csoportok alapvetően beszélgetésre alapulnak. A résztvevők magukról és egymásról beszélgetnek így nyílik mód a személyes és közösségi problémák, gondok, konfliktusok és eredmények, örömök feldolgozására. A személyiség fejlődése a sorstársakból és segítőkből szerveződő csoport visszajelzései útján valósul meg.
Az alkotó-önsegítő csoportok fogalmát mi hoztuk létre, tartalmi elemeit az elmúlt öt év folyamán kísérleteztük ki. Lényegében arról van szó, hogy az önsegítő csoportok céljait, formai elemeit és elveit megtartjuk, ám a kereteket az aktív alkotótevékenység adja így az én megnyilvánulásának és a másik érzékelésének nem a beszéd az egyetlen eszköze. A Színház Megálló mozgásra, hangra, szövegre épülő egyéni, páros és csoportos gyakorlatok segítségével biztosít lehetőséget az önvizsgálatra, önmegfigyelésre a hosszabb-rövidebb alkotófolyamaton keresztül. A színházi tréningeken született darabokkal fellépéseket vállalunk, mely általában a Megálló Csoport jó hírét erősíti. Az Alkotókör olyan képzőművészeti foglalkozás, melyben a „tehetség” és a gyakorlás helyett az alkotó kedv és az ötlet játssza a főszerepet; s persze, itt is a közös alkotáson, az értelmesen együtt töltött időn van a hangsúly, mert minden műalkotásnál többre tartjuk az emberi kapcsolatokat.
A közösségben és a csoportmunkában történő aktív részvétel a felelősségérzet alakításának terepe, így fontos minél több csoport működtetése.