15. PROGRAMELEMZÉS, ÉRTÉKELÉS

 

A program szakmai stábja negyedévente elemzi a program menetét, az eredményeket és hibákat, változtatási javaslatokat dolgoz ki, ha szükséges. Az elemzés alapja a program szervezetenkénti folyamatos értékelése, egy előre kidolgozott szempontrendszer alapján. Az értékelés a munka minőségére és adataira terjed ki. Az értékelésben fel kívánjuk használni a kliensek meglátásait, véleményeit, melyekről csoportfoglalkozások keretében rendszeresen beszélünk. A segítők saját stábmegbeszéléseiken értékelik a programot. Az adatokat előre kialakított nyilvántartásban rögzítjük, s ezek alapján összesítjük.
A félutas program és a közös gondozási modell tapasztalatait záró tanulmányban összegezzük.

eredmények