HIV/AIDS PREVENCIÓ

 


A kétnapos, intenzív, interaktív HIV/AIDS Megelőzését Oktatókat Képző Tanfolyam olyan intézményesített, szabványosított program, ami a résztvevők aktív közreműködésén alapul, az oktatójelöltek értékeinek, attitűdjeinek, meggyőződéseinek megismerésén túl a toleranciára, empátiára, ítélkezésmentességre, a tényekre koncentrálásra is nevel.

A kétnapos, körülbelül 16 órás tanfolyam az Amerikai Vöröskereszt „Fundamental of AIDS Program” engedélyezett adaptációja, specifikusan a magyar viszonyokat tükröző módon. 1995 szeptembere és 1997 januárja között Adam Gurvitch az Amerikai Békeszolgálat önkéntese koordinálta az adaptálást, oktatókat képzett, új anyagok kifejlesztésén dolgozott, valamint felállította a program struktúráját.

A tanfolyam nem helyettesít más speciális kurzusokat, amelyekre a leendő oktatóknak szükségük lehet azért, hogy sikeresek legyenek tanácsadói, krízis intervenciós, stb. munkájukban. Az Oktatókat Képző Tanfolyam segít felépíteni azokat a készségeket, amikre az oktatóknak szükségük lehet. A program nemzetközileg elfogadott minőségi paraméterekkel rendelkezik, szakmailag lektorált, a széleskörű evaluáció során pozitív eredményeket ért el. A program nem az Amerikai Vöröskereszt anyagainak magyar fordítása, tartalmi lektoráláson ment keresztül az adaptáció során.

A tanfolyam potenciális HIV/AIDS megelőzést oktatókat képez. Ezen az interaktív tanfolyamon a résztvevők lehetőséget kapnak, hogy nehéz, a leendő oktatókat próbára tevő feladatokat kezelni tudják. A különböző pszichoszociális játékok, egyéni és csoportos gyakorlatok a HIV-vel, AIDS-szel kapcsolatos tények megtanulását segíti, ugyanakkor játékos formában ad lehetőséget az oktatójelölteknek a valós felvilágosító előadásokra való felkészülésre.

A tanfolyam “tanuló-központú”, szakemberek technikai jellegű előadásai nem képezik a tanfolyam részét. Emiatt a tanfolyam mind a tréner, mind az oktatójelöltek részére kihívást jelent. A tanfolyam céljai csoportos és egyéni gyakorlaton keresztül valósulnak meg.

A tanfolyam sikeres elvégzésének feltételrendszere rendkívül objektív. A leendő oktatónak minden követelménynek sikerrel meg kell felelnie ahhoz hogy a HIV/AIDS Oktatói képesítést elnyerje. Ez magában foglalja: 1, az összes foglakozáson való megjelenést és aktív részvételt; 2, jó kommunikációs készség a HIV-et és az AIDS-et érintő témákról; 3, az írásbeli vizsgán elért megfelelő pontszám. Az összes foglakozáson való jelenlét ugyanúgy nem garantálja a képesítés megszerzését, mint ahogy az előzetes, hasonló területen szerzett oktatói gyakorlat sem.

A tanfolyam – vizsgaként - egy többváltozós teszt kitöltésével és egy prevenciós előadás megtartásával zárul. Az oktatójelöltek kétnapi teljesítménye, aktivitása, valamint az írásbeli és a szóbeli vizsga az alapja az értékelésnek.A HIV/AIDS Megelőzősét Oktatókat Képző Tanfolyam szerves része a „Modell Bemutató”. A kb. 90 perces előadás során a tanfolyam trénere ismerteti mindazokat a tényeket, amik a HIV-fertőzés terjedésével, megelőzésével kapcsolatosak.

A kb. 90 perces előadás kiválóan alkalmas arra, hogy különböző korú, képzettségű, kultúrájú hallgatóságnak adjon információkat a HIV-fertőzéssel kapcsolatban. Az előadás során érintett témák:

*mi a HIV, az AIDS, mi a kettő között a különbség és az összefüggés;

*hogyan fertőződhet meg valaki HIV-vel;

*mi nem fertőz;

* út a HIV-fertőződéstől az AIDS-ig;

* „AIDS-teszt”;

* a HIV-fertőzés megelőzése.

Az előadásnak része az óvszerhasználattal kapcsolatos kérdések, problémák megbeszélése. Létszámtól függően egy megfelelő segédeszközzel a hallgatóknak lehetőségük nyílik az elméleti tudás gyakorlatban történő kipróbálására.

A prevenciós előadás hallgatóságának sem létszáma, sem korosztálya nem korlátozott. Tapasztalat, hogy könnyebben alakul ki párbeszéd kisebb létszámú csoportok esetén.

Az előadás könnyed hangvételű. Az előadó maga is érintett, azaz AIDS-beteg, ezért előadásának elválaszthatatlan részét képezik a személyes élmények, tapasztalatok, ezért ez az előadás jelentősen különbözik más HIV/AIDS témájú előadásoktól.


jános