Prevenciós program

 

A Megálló Csoport egyik fő profilja a prevenció, melynek során intézményünk terápiásai és segítői megosztják szenvedélybeteg múltjuk (esetleg jelenük) tapasztalatait az érdeklődőkkel. Az igény óriási, főleg a 18-20 év alatti fiatalság körében, de nem ritka a felnőtt korosztály számára szervezett beszélgetés sem. Ezen alkalmakkor tabuk nélkül, egyenesen lehet feltenni a kérdéseket, melyekre a válaszokat olyan emberek adják, akik jól ismerik a szenvedélybetegség sajátos világát.
Intézményünk számára legalább ilyen fontos, hogy megismertessük magunkat a világgal, bemutassuk munkánkat, módszereinket az arra fogékonyaknak. Rendszeresen szervezünk beszélgetéseket, melyek során lehetőség nyílik az érdeklődőknek, hogy behatóbban megismerjék a Megálló Csoportban folyó munkát. Ezen beszélgetések lehetnek módszerbemutatók, vagy egy program keretén beüli módszercserék, illetve a Megálló egy bizonyos tevékenységi köre iránt érdeklődők számára szakmai konzultációk, stb. A segítői- vagy a szociális munka iránt érdeklődők, illetve az ilyen irányú tanulmányaikat folytatók körében is népszerű intézményünk; számukra készséggel biztosítunk terepmunka- vagy szakmai gyakorlat-lehetőséget.
Mindezen tevékenységek egyaránt folyhatnak külső helyszínen, vagy a Megálló területén. Az alábbi táblázat a 2003-as év folyamán, a Megállóban lefolyt rendezvényeket foglalja magába. Ide sorolhatók a rendszeresen megrendezésre kerülő Megálló Estek is, hiszen ezek az alkalmak többek közt szintén a Ház népszerűsítését célozzák.

2004. első félévében prevenciós programunk bővült HIV/AIDS prvenciót oktató trénerek kiképző-kurzusával, és a Proyecto Hombre által kidolgozott "Időben" családi prevenciós program magyarországi adaptációjának megkezdésével.