4. KÖZÖS ESETMEGBESZÉLÉS, KLIENSKÖVETÉS

 

A lényeg, hogy bármelyik szervezetnél jelentkezik egy kliens a legmegfelelőbb helyre tudjuk irányítani, de ne személytelen módon, hanem a segítők szoros kapcsolata révén, személyhez küldjük a segítéségre szorulót, s adjunk egymásnak pontos információs, vagyis osszuk meg egymással, amit róla már tudunk. Ajánljuk egymás szolgáltatásait, azok valódi ismeretében, vagyis ne csak elküldjük, de indokolni tudjuk miért, és kihez irányítjuk tovább. Ez a tevékenység biztosíthatja a nemcsak szervezeten belüli, hanem a szervezetek rendszerében is megvalósuló személyességet, s azt hogy minél kevesebb rászorulót veszítsünk el azok közül, akik valamelyikünket már megtaláltak.
A legintenzívebb esetmegbeszélés, ill. klienskövetés ebben a projektben a félutas programban résztvevők esetében lesz szükséges. Ezen alkalmakkor fogjuk kiválasztani a félutas lakásba költözőket és elemezni, értékelni az ott történteket, közösen dolgozunk ki stratégiát az ő gondozásuk tekintetében.