1. NAPPALI- ÉS ELŐREHABILITÁCIÓS PROGRAM MŰKÖDTETÉSE

 

Ez a program gyökerek nélküli a jelenlegi ellátásban, a kliensek részéről azonban nagy igény mutatkozik rá. A nappali rehabilitáció ugyanis fogadni képes mindazokat a gyógyulni szándékozó drog- és alkoholfogyasztókat, akik félnek a bentlakásos intézetektől, s így nem mennek oda, vagy azok leterheltsége miatt nem tudnak bekerülni, de ugyanakkor képtelenek egyedül megszabadulni a szerhasználattól.
A program naponta 9-21 óráig tartó terápiás foglalkoztatást kínál. A nappali rehabilitációban alkalmazzuk a komlói hosszúterápiás intézettől átvett módszereket; ezeket átdolgoztuk, és sajátos elemekkel bővítettük, alkalmazkodva ahhoz a helyzethez, hogy a terápiások az éjszakákat otthon töltik.
A nappali rehabilitációnak van egy előrehabilitációs funkciója is. A hosszú évek óta narkomán életformát élő, kemény drogosok esetében ugyanis, akik közül sokan tiltakoznak a bentlakásos terápia kipróbálása ellen, igazán hatékony motiválás valósítható meg. Az itt néhány hónapig megtapasztalt józan élet, majd a visszaesés, saját élményként döbbenti rá őket arra, hogy számukra nincs más út a gyógyuláshoz, csak a bentlakásos hosszúterápia. A két intézmény összefogása révén, ezen pár hónap alatt módjuk nyílik arra is, hogy közelebbről megismerjék a Leo Amici Alapítványnál dolgozókat és élőket, s ezáltal megszűnnek a bentlakásos intézetekről gyártott misztifikált paranoiák, miszerint ott agymosás történik. A visszaesés után így már nincs ellenállás, s összefogásunk módot ad arra, hogy megkezdjék hosszú terápiájukat, ugyanakkor a Megálló Csoport révén mégis kapcsolatban maradjanak Budapesttel.
Az előrehabilitáció másik fontos előnye, hogy a szerhasználóknak módot ad egy védett, terápiás környezetben történő tartózkodásra az alatt az idő alatt, míg várni kell a rehabilitációs otthon üres „ágyára”. Ez a várakozási idő ugyanis Magyarországon nem rövid; a Megálló nappali rehabilitációs programjában sikeresen fenn tudjuk tartani a motivációt.