Megálló Oktatási Program

 

A szenvedélybetegek számára élethelyzetükhöz igazodó középfokú, érettségire felkészítő tanulási programot indítottunk el. A tanulásban 3 féle módon vehet részt a célcsoport:

  • terápiások; a nappali rehabilitációs programban résztvevők napirendjébe beépül a tanulási program,
  • félutasok; munka mellett konzultációs rendszerben tanulnak;
  • hosszúterápiás kezelésben lévők; a rehabilitációs otthonban megkezdhetik középfokú tanulmányaikat, ezt a programrészt eddig két vidéki intézetben indítottuk el (Komló, Noszlop)

Ezzel az oktatási formával kapcsolatban a következő feladatokat végezzük:

  • személyreszabott tanmenetek és tananyagok kidolgozása;
  • a speciális helyzethez és a személyekhez alkalmazkodó tanítási módok kidolgozása és alkalmazása;
  • szenvedélybeteg fiatalok tanulási képességeit fejlesztő módszerek kidolgozása a végzett gyakorlat alapján;
  • segítő párként tevékenykedés;
  • kéthetente tanulási folyamatelemző és programozó, a terápiás folyamatot elemző esetmegbeszélés;
  • havonta egy közös esetmegbeszélés az együttműködő intézményekben dolgozó segítők részvételével.

A bentlakásos terápiás intézetekben gondozott szenvedélybetegek oktatásának módszereit a komlói Leo Amici Alapítvány munkatársaival közösen dolgoztuk ki. Az intézet együttműködése, törődése ezzel a program elemmel nagyon fontos, mert tapasztalataink azt bizonyítják, hogy ennek hiányában nem működtethető az intézetekben az oktatási program.
A diákok tanulási programjának kialakításában elsődleges szempont a személyre figyelő attitűd. Célunk, hogy a fiatalok ne csak a hagyományos ismerethordozókból, hanem életük minden pillanatából, helyszínéből, találkozásából hasznos információt tudjanak gyűjteni.
Természetesen a hagyományos órakereteket is használjuk, azonban ezek az órák sem személytelen előadásokat jelentenek, hanem a kiscsoportos, sokszor egyéni foglalkozásokat; nem alá- fölé rendelt viszonyokra, hanem partneri kommunikációra épülnek.
Diákjaink az egyes tantárgyakból jegyeiket negyedévenként vizsgákon szerzik meg; ez lehetőséget nyújt a vizsgahelyzetek, pl. az érettségi vizsga-szituáció gyakorlására. A vizsgák értékelése részben a hagyományos módon – osztályzatokkal - történik, emellett szóbeli értékelésekre, direkt visszajelzésekre is sor kerül.
A tanulást kiegészítő programok támogatják, pl. könyvtárismeret, könyvtárlátogatás, tanulmányi kirándulások, filmklub, színházcsoport, egyéb sport- és szabadidős tevékenységek.
Az oktatási programba negyedévente szervezünk felvételit, így a bekerülés lehetősége szinte folyamatos.