3. A PROGRAM SZAKMAI STÁBJÁNAK MŰKÖDTETÉSE

 

A két partnerszervezet segítőiből létrejövő stáb havi rendszerességű ülésein történik a közös működés tartalmainak kimunkálása, esetek megbeszélése-követése, információ cserék, közös programok elindítása, aktuális feladatok megbeszélése, a program képviseletének egyeztetése, s a program menetének folyamatos értékelése, de felmerülhet a segítők problémáinak megbeszélése is. Az igényekhez igazodva történik e stáb üléseinek ütemezése.