ATRAAL Theatre
BP.37, 2 Bis rue de Béruselle
94161 St.Mandé, France
tel.: 00-33-1-43980064
fax: 00-33-1-43650942
 


George Baal - az ATRAAL Színház alapítója - Magyarországon született; 1956 óta Franciaországban, 30 éve Párizsban él. Doktori fokozatot szerzett mint kutatóorvos, a klinikai pszichológia doktora, s a legutóbbi időkig a francia Nemzeti Tudományos Kutatóközpont kutatási igazgatója.
42 éves munkássága során sokszor váltogatta kutatási területeit: foglalkozott biológiával, genetikával, pszichológiával, a magyar és francia avantgárd irodalommal, színházelmélettel, színház- és mozgásterápiával. Tanított a Sorbonne-on, a New York-i Egyetemen és más francia és amerikai egyetemeken.
Pszichiátriai ismereteit összekapcsolta színházi munkájával: vagyis, kísérleti színháza pszichológiai orientációt hordoz. Ez vezette egy sajátos színházterápiás módszer kialakításához, mely rendkívül hatékonynak bizonyult, különösen a szenvedélybetegségek, ezen belül a drogfüggőség terén.
George Baal és az ATRAAL szentelt néhány előadást a magyar irodalomnak is. Ő fordította franciára Déry Tibor szürrealisztikus színműveit és Göncz Árpád Pesszimista komédiáját; néhány évvel ezelőtt kiadott egy antológiát a húszas és harmincas évek magyar avantgárd irodalmából. Négy estét rendezett a George Pompidou Központban a magyar irodalom tiszteletére. Ezeken többek között Madách 'Az ember tragédiája' felolvasó-színházi változatát tekinthették meg a nézők.

Az elmúlt két évben minden idejét és energiáját a drogfüggőkre és gyógyult drogosokra, a velük végzett alkotómunkára fordította.
George Baal tudós és művész, terapeuta és színész egyszerre. Beszél arról, mit tanulhat a színház a pszichoanalízistől, beszél a színház gyökereiről, a színész és a néző szerepéről, arról, hogy vezetett útja a mikrobiológiától a drogfüggőkig. Mint színház-terapeuta felhasználja a mozgást, a hangot, a táncot, a szöveget, az érzéseket, a helyzeteket; dolgozik egyénekkel, párokkal és csoportokkal; gyakorlatain, tréningjén keresztül bemutatja az ellentétek dinamikáját.
Az ATRAAL Színház, amit George Baal 30 évvel ezelőtt alapított, s azóta is vezet, nonprofit kulturális intézmény, mely Párizsban található; számos tevékenységet végez, elsősorban színházzal, színházterápiával , kutatással és oktatással foglalkozik

Ami a nyilvánosságnak szánt előadásokat illeti, legtöbbször klasszikus vagy modern, általában költői szövegekre épülnek; egyedi mozgás-, tánc- és hangtechnikát, valamint improvizációkat használnak. Az ATRAAL játszik kis és nagy színházakban; szabadéri előadásai főként mozgás-improvizációkra épülnek.


Kísérleti színházként franciául játsszák Lautréamont, Artaud, Beckett és kortárs francia szerzők műveit; de olykor felvállalják a tánc- és improvizációs színház címkét is.
Franciaországban készült előadásai bejárták a világot: játszottak Párizsban, Helsinkiben, New Yorkban, Barcelonában, Genovában stb.
Kiegészítő tevékenységként az ATRAAL művészei tartanak elméleti előadásokat és műhelygyakorlatokat. Mielőtt a nyilvánosság elé lépnek, hosszasan foglalkoznak a színházelmélettel a színész szerepének pszichológiai elemzésével, a színház és a terápia új kapcsolódási pontjaival, valamint a színházterápia módszereinek fejlesztésével. Az elmúlt 20 év során az ATRAAL dolgozott pszichiáterekkel, pszichológusokkal, balett táncosokkal, fogvatartottakkal, pszichiátriai betegekkel stb.
Az ATRAAL ugyanakkor kidolgozta a drámaterápia és a nonverbális kifejezés terápiájának alkalmazását a mentálhigiénés gondozásban és a pszichiátriai kezelésben.
Később ez kiterjedt a szenvedélybetegséget, elsősorban a drogfüggőség, a rehabilitáció, a szociális integráció és a megelőzés területére, Magyarországon és Franciaországban egyaránt.


Az ATRAAL legnépszerűbb, máig is játszott előadása a Lautréamont nyomán készült Maldoror; Maldoror a fájdalom, a kegyetlenség és a szenvedés áldozata. Maldoror maga a gonosz, a démon, ugyanakkor az égető vágy, a tudás utáni vágyakozás is. Maldoror az Ember. Te, én, a világ, az ég, a föld, a tenger, az óceán, a vihar, a villámlás; a szagok és a színek, az Isten és a Sátán teremtményei.

A "Maldoror énekei"-t öt színész mutatta be, két éves műhelymunka után. EZ az az előadás, mely hosszú távon életben tartja a csoport alkotó szellemét, s amely sikert hoz nekik.


Tíz évvel később a Leo Amici Alapítvány (Komló, Magyarország), majd a Podane Ruce (Csehország), ezt követően a Megálló Csoport (Budapest, Magyarország) szintén ezt a darabot választotta a színházterápiás munka alapjául, minthogy Maldoror világa közel áll a drogfüggő, vagy az ellen harcoló fiatalokhoz.
Tény, hogy megfelelő vezetés mellett a Maldoror csodákat művel a terápiás közösségekben; azoknak a lelkében, akik a terápia részesei, s a nézők körében is. Ezt az irányított csodát köszönhetjük George Baalnak, színészeinek, barátainak, követőinek.