Az "Idejében" családi prevenciós program részletes bemutatása

 

A spanyolországi Projecto Hombre a spanyol kormány részére kidolgozta az !A tiempo!, azaz az Idejében családi prevenciós programot. A Belvárosi Tanoda Alapítvány egy nemzetközi együttműködés keretében ismerkedett meg ezzel a programmal. Nagyon jónak találtuk, ezért részletesen szerettük volna megismerni. A Projecto Hombre lehetővé tette, hogy a szerzőkkel, illetve a kurzusvezetőkkel egy egyhetes tréning keretében részleteiben is megismerhessük a programot.

A részletek megismerése után már biztosak voltunk abban, hogy Magyarországon is alkalmazható lenne a program, természetesen az adaptálás után. A programot azért tartjuk jónak, mert nagyon kidolgozott, és nagyon hangsúlyos a gyakorlati rész. A szülőkkel nagyon fontos, de mégis egyszerű gyakorlatok segítségével olyan változásokat indíthatunk el a veszélyeztettet fiatalok családjában, ami megakaszthatja, visszafordíthatja az illegális kábítószerek használatát. Az is fontos, hogy súlyosabb esetekben azonnal tudunk más segítséget ajánlani a szülőknek. Az előzetes felméréseink szerint nagy lenne az igény ilyen prevenciós munkára: a BTA Megálló Csoportját gyakran keresik meg szülők telefonon (és sokszor személyesen), de mivel a gyerek/fiatal még nem igazi anyagos, nem tudtunk/tudunk tényleges segítséget nyújtani, de éreztük/érezzük, hogy valamit tennünk kellene. A családsegítő központok (Pl. a VIII. kerületben) illetve más szervezetek (pl.: Sziget Droginformációs Alapítvány) is jelezték, hogy részt vennének a programban.
Miután meggyőződtünk arról, hogy nálunk is hasznos lenne ez a program, jeleztük a Projecto Hombre Szövetségnek, hogy szeretnénk adaptálni a programot.
A kézikönyv és a füzetek magyarországi kiadásának jogát átadták a Belvárosi Tanoda Alapítványnak, és két egyhetes workshop keretében egy elméleti képzésen vettünk részt, illetve a gyakorlatokat részletekbe menően megismerhettük, begyakorolhattuk.

A szerző, José Antonio Cardona 16 éve foglalkozik prevencióval a Projecto Hombre Baleár-szigeteki szervezeténél.
Catalina Pascual a P.H mallocai szervezeténél 5 éve prevenciós programokat irányítja.
Mindketten részt vesznek iskolai, közösségi és családi prevenciós programok kidolgozásában, beindításában, illetve a kurzusvezetők, tanárok képzésében.
Mindketten részt vettek a mi képzésünkben, és folyamatosan tartjuk a kapcsolatot: a fordítással és a gyakorlatokkal kapcsolatban rendszeresen konzultálunk elektronikus formában, illetve telefonon.

Az IDEJÉBEN program legfőbb célja, hogy eszközöket, ismereteket és képességfejlesztést biztosítson a szülőknek, melyek segítségével hatékonyan cselekedhetnek gyermekeit kábítószer-problémáinak kezdeti szakaszában.
A program nem ad minden estben használható megoldási lehetőséget, de a családon belül a kommunikáció javítása, az új normák kialakítása, a szülők túlzott szorongásának csökkentése, a segítséget nyújtó szervezetek megismerése az esetek többségében megakadályozza a drog-probléma súlyosbodását és krónikussá válását.

A családi környezet nyújthatja a legnagyobb segítséget, ha a gyerekek/fiatalok kábítószer-fogyasztásának megelőzéséről, megfékezéséről van szó. A szülök ugyanakkor nem érzik felkészültnek magukat erre a feladatra. Csökkentenünk kell bennük a szorongást, hogy a félelmeik, rossz reakcióik, a kábítószerekkel kapcsolatos ismereteik pontatlansága miatt ne rontsanak a helyzeten. Meg kell ugyanakkor erősítenünk azokat a képességeket és készségeket (kommunikáció, normakezelés, konfliktusmegoldás), melyek segítségével növelhetik a gyermekek/fiatalok védettségi faktorát, ezáltal megelőzhetik, megfékezhetik a gyermekek/fiatalok kábítószer-fogyasztását.

Ezek a célok megfelelnek a Nemzeti Stratégia a kábítószer-probléma visszaszorítására c. dokumentum, a családok szerepéről szóló fejezetében megfogalmazottaknak.

„ A szülők közvetítsenek olyan értékeket és normákat, melyek a drogmentes élet előnyeit tartalmazzák, és képessé teszik a gyermekeket a konstruktív életstílus kialakítására és a drogok elutasítására. Váljon alkalmassá a család a drogproblémák kialakulásának megelőzésére, ami sok esetben a családban előforduló más szenvedélybetegség(ek) kezelését is jelenti. Legyen képes a család – szükség szerint külső laikus vagy szakember közreműködésével – a családon belül előforduló drogproblémákkal küzdő személyekkel történő foglalkozásra. Mindez a család – elsősorban a szülők – megfelelő információkkal történő ellátását,, szülőcsoportokban, civil és egyházi szervezetek tevékenységében való részvételét, a családi és szülői feladatok és lehetőségek tudatosítását jelenti.”

Az IDEJÉBEN program két különböző segédanyagból áll, különböző célkitűzésekkel: a kurzusvezetői kézikönyv tartalmazza azt a tudásanyagot, amelyet át kell adni, és ki kell fejteni. Ez a könyv tartalmazz olyan részeket is, melyek gyakorlati segítségek kínálnak a kurzusvezetőnek a foglalkozások lebonyolításához. A szülőknek szóló füzetek tananyaga és gyakorlatai később is tanácsadó szerepet játszhatnak a család éltében.


Az IDEJÉBEN egy strukturált és mérhető program, mely hét oktatási és két gyakorló részből áll.
A szülők elérése több csatornán keresztül történik:
· A BTA Megálló Csoport információs kiadványain
· Családsegítő központokon keresztül, információs kiadványok segítségével, és a munkatársak személyes tájékoztatásával
· A drogprevenciós illetve droginformációs tevékenységet folytató szervezeteken keresztül személyes tájékoztatás, illetve információ szóróanyag segítségével
A programot a kiadványok (kézikönyv illetve füzetek) nyomdai, végleges elkészülte előtt szeretnénk kipróbálni, és egyben az értékelési rendszert is adaptálni, és már az első csoportnál alkalmazni.
Az a szándékunk, hogy az ellenőrzést, az értékelést a program során folyamatosan folytatnánk. Az értékelési rendszert az ELTE PTK Pszichológiai Intézet munkatársa, Lisznyai Sándor dolgozza ki és alkalmazza, együttműködve a Pszichológiai Intézet ezen a szakterületen jártas és elismert munkatársaival, felhasználva a spanyolországi tapasztalatokat.
Az IDEJÉBEN családoknak szóló, gyakorlatokat is tartalmazó, kidolgozott programba illeszkedő, a drog-problémát integráltan megközelítő kézikönyv (a szülőknek szóló füzetekkel) hiánypótló, mindenképpen szükség van rá, illetve a segítségével folytatható prevenciós tevékenységre; ezt szinte naponta tapasztaljuk a szülök jelzései alapján. Szándékaink szerint néhány kurzus után, a tapasztalatok felhasználásával szeretnénk újabb kurzusvezetőket képezni, hogy több helyszínen és időpontban lehessen csatlakozni a programhoz.

 

A kézikönyv kiadása